BARNKATARAKTREGISTRET PECARE

BARNKATARAKTREGISTRET

Ebbe DSC_0029

VÄLKOMMEN

till PECARE

PEdiatric CAtaract REgister

Registret är ett webbaserat operationsregister med start hösten 2006 och inkluderar barn i åldersintervallet 0 – 8 år. Det föds ca 40 barn varje år i Sverige med katarakt (linsgrumling eller sk grå starr). Medfödd katarakt är behäftad med högre grad och annan typ av problematik  än den vuxna formen. Hos vuxna är målet att återfå tidigare synfunktion medan behandlingen hos barn syftar till att uppnå synfunktion överhuvudtaget. Utvecklingen av synbanorna är kraftigt beroende av tidiga synstimuli. Behandlingen består av tidig operation,dvs under först levnadsmånaderna och kräver tidig upptäckt på BB eller BVC. Operation kan alltså behövas före 6 – 8 veckors ålder i de allvarligaste fallen. Obehandlad eller för sent upptäckt kan sjukdomen leda till blindhet. Ju tidigare man opererar desto större chans har barnet till normal synutveckling, men paradoxalt nog även större risk för operationskomplikationer. Detta är ett dilemma. Därför är den exakta tidpunkten för operation och bästa möjliga operationsmetod ständigt föremål för diskussion.

Registret syftar till optimering av screeningstrategier och effektivare behandling av barnkatarakt. Målet är att utgöra en nationell bas för kvalitetssäkring i Sverige och andra deltagande nationer samt att definiera och analysera oväntade behandlingsutfall.

Nyheter

Barn med katarakt – information till familjen

25 mars

Informationen i denna folder är sammanställd i samarbete med teamet på Ögonmottagningen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och även i samverkan med barnoftamologer runt om i Sverige samt föräldrar till barn med katarakt. Tack till Ögonteamet Great Ormond Street Hospital, London, för inspiration och goda råd. Ansvarig och kontaktperson för synpunkter på innehållet: Gunilla Magnusson, leg […]

Läs mer »

Abstract S:t Eriksdagen

29 januari

Aktuellt från PECARE

Läs mer »

Utbildningsfilmer

9 december

Utbildningsfilm i undersökningsteknik (ögonscreening) av nyfödda, svensk och engelsk version, finns under Länkar.

Läs mer »